Viết một bức thư cho một người bạn để bạn hiểu về đát nước mình

Viết một bức thư cho một người bạn để bạn hiểu về đát nước mình

Share

1 Answer

 1. Phần đầu thư

  + Địa điểm

  + Thời gian 

  + Người nhận

  + Lời chào 

  + Lý do viết thư

  Nội dung bức thư

  – Hỏi thăm tình cảm, sức khỏe của bạn và gia đình

  – Ca ngợi đất nước bạn qua việc xem báo đài

  – Giới thiệu về đất nước mình:

  + Con người Việt Nam

  + Truyền thống lịch sử, dựng nước và giữ nước

  + Danh lam thắng cảnh nổi tiếng

  + Đặc sặc văn hóa, phong tục và tập quán

  + Tình hình phát triển hiện tại

  Cuối thư

  – Lời chào tạm biệt, lời chúc sức khoè

  – Mong bạn đến thăm Việt Nam

  – Mong tình bạn 2 nước ngày càng gắn bó, khắng khít

  – Lời hứa hẹn

  – Ký tên

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Viết một bức thư cho một người bạn để bạn hiểu về đát nước mình

Viết một bức thư cho một người bạn để bạn hiểu về đát nước mình

Share

1 Answer

 1. Phần đầu thư

  + Địa điểm

  + Thời gian 

  + Người nhận

  + Lời chào 

  + Lý do viết thư

  Nội dung bức thư

  – Hỏi thăm tình cảm, sức khỏe của bạn và gia đình

  – Ca ngợi đất nước bạn qua việc xem báo đài

  – Giới thiệu về đất nước mình:

  + Con người Việt Nam

  + Truyền thống lịch sử, dựng nước và giữ nước

  + Danh lam thắng cảnh nổi tiếng

  + Đặc sặc văn hóa, phong tục và tập quán

  + Tình hình phát triển hiện tại

  Cuối thư

  – Lời chào tạm biệt, lời chúc sức khoè

  – Mong bạn đến thăm Việt Nam

  – Mong tình bạn 2 nước ngày càng gắn bó, khắng khít

  – Lời hứa hẹn

  – Ký tên

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse