Viết đoạn văn nói về cuộc gặp giữa đom đóm và giọt sương lớp 3 .

Viết đoạn văn nói về cuộc gặp giữa đom đóm và giọt sương lớp 3 .

Share

1 Answer

  1. Câu chuyện ” Đom đóm và giọt sương” đã để lại cho chúng ta bài học quý giá.  Câu chuyện cho chúng ta thấy mõi con người đều mang đến những vẻ đẹp riêng mà không hề giống ai. Đom đóm thấy giọt sương rất đẹp, và ngược lại giọt sương cũng vậy. Những vẻ đẹp đó không chỉ nhìn bề ngoài mà thấy được mà còn là phải khám phá bên trong của mỗi con người. Chúng ta hãy trân trọng những vẻ đẹp của bản thân.

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse