:Vì sao sông núi nước nam được xem là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta?

:Vì sao sông núi nước nam được xem là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta?

Share

1 Answer

  1. ý 1 (2 câu đầu):Nc Nam là ng Nam.Diều đó đã đc sách trời định rõ.Suy ra sự khẳng định chủ quyền dân tộc

    ý 2(2 câu cuối):Kẻ thù ko đc xâm phạm,xâm phạm thế nào thì cũng chuốc lấy bại vong

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse