Vì sao người nguyên thủy lại ăn chung làm chứng và hưởng thụ chung

Vì sao người nguyên thủy lại ăn chung làm chứng và hưởng thụ chung

Share

1 Answer

  1. – Công việc thường xuyên và hàng đầu là tìm kiếm thức ăn.

    – Yêu cầu của công việc và trình độ lao động thời nguyên thuỷ đòi hòi sự hợp tác lao động của nhiều người

    – Thức ăn kiếm được chưa nhiều, chưa đều đặn. Mọi người còn phải cùng làm, cùng cố gắng đến mức cao nhất để kiếm sống nên người ta thấy cần phải công bằng, phải được hưởng thụ bằng nhau.

    ⟹ Như vậy, mọi sinh hoạt được coi là của chung, việc chung, làm chung, ăn chung. Điều này thể hiện tính cộng đồng của thị tộc.

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse