Vì sao lê thì chí lại ủng hộ vua quang trung trong khi ông là người của nhà Hậu Lê

Vì sao lê thì chí lại ủng hộ vua quang trung trong khi ông là người của nhà Hậu Lê

Share

1 Answer

  1. Tác giả Ngô gia văn phái vốn trung thành với nhà Lê mà vẫn viết về vua Quang Trung đầy tinh thần ngợi ca như vậy là vì họ đứng trên tinh thần dân tộc mà phản ánh. Nhờ vậy, càng tạo ra cho tác phẩm sức thuyết phục, tính chân thực cao, chứng tỏ tinh thần tôn trọng sự thật lịch sử. Đây cũng là điểm đặc sắc của thể loại tiểu thuyết lịch sử.

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse