Vecto đối là j Kí hiệu vecto bằng nhau Mẹo tìm hai vec tơ bằng nhau

Vecto đối là j
Kí hiệu vecto bằng nhau
Mẹo tìm hai vec tơ bằng nhau

Share

1 Answer

  1. Đáp án:

    Lời giải: mẹo tìm 2 Vectơ bằng nhau là xem chúng có song song với nhau , cùng hướng và có bằng nhau ko nha bn

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Vecto đối là j Kí hiệu vecto bằng nhau Mẹo tìm hai vec tơ bằng nhau

Vecto đối là j
Kí hiệu vecto bằng nhau
Mẹo tìm hai vec tơ bằng nhau

Share

1 Answer

  1. Đáp án:

    Lời giải: mẹo tìm 2 Vectơ bằng nhau là xem chúng có song song với nhau , cùng hướng và có bằng nhau ko nha bn

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse