tỷ lệ sinh ở đô thị là tăng hay giảm.từ bao nhiêu % lên bao nhiêu %, từ bao nhiêu % xuống còn bao nhiêu%

tỷ lệ sinh ở đô thị là tăng hay giảm.từ bao nhiêu % lên bao nhiêu %, từ bao nhiêu % xuống còn bao nhiêu%

Share

1 Answer

  1. Theo tôi, một trong những thách thức của công tác dân số hiện nay là mặc dù tỷ suất sinh chung của cả nước là khoảng 2 con trên 1 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ nhưng ở một số vùng đô thị, kinh tế-xã hội phát triển, mức sinh đã xuống thấp, có nơi thấp xa so với mức sinh thay thế. Điển hình như: Đồng Tháp: 1,34 con/phụ nữ, Thành phố Hồ Chí Minh: 1,36 con/phụ nữ, Bà Rịa Vũng Tàu: 1,37 con/phụ nữ, Hậu Giang: 1,53 con/phụ nữ.

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse