Từ văn bản Mẹ em rút ra được bài học gì cho bản thân

Từ văn bản Mẹ em rút ra được bài học gì cho bản thân

Share

1 Answer

  1. Tình mẫu tử vô cùng thiêng liêng và cao quý . Đối với mỗi con người chúng ta , người mẹ có vai trò vô cùng quan trọng trong gia đình . Tình yêu thương, kính trọng cha mẹ là tình cảm thiêng liêng đối với con người , cần phải biết gìn giữ và trân trọng nó

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse