từ hành động đấu tranh quyết liệt của Ngô Tử Văn ( chuyện chức phán sự đền Tản Viên ) trước cái xấu , cái ác . Anh (chị) hãy bày tỏ suy nghĩ của bản t

từ hành động đấu tranh quyết liệt của Ngô Tử Văn ( chuyện chức phán sự đền Tản Viên ) trước cái xấu , cái ác . Anh (chị) hãy bày tỏ suy nghĩ của bản thân về hướng hành động của thanh niên trong thời đại ngày nay

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse