Từ ca dao(Bài 1, chùm ca dao-dân ca Những câu hát về tình yêu đất nước SGK lớp 7 tr.37)bồi đắp cho em tình cảm gì (viết đoạn văn khoảng 10 câu)

Từ ca dao(Bài 1, chùm ca dao-dân ca Những câu hát về tình yêu đất nước SGK lớp 7 tr.37)bồi đắp cho em tình cảm gì (viết đoạn văn khoảng 10 câu)

Share

1 Answer

 1. “Cần Thơ gạo trắng nước trong,

  Ai đi đến đó lòng không muốn về”.

  “Cà Mau hãy đến mà coi,

  Muỗi kêu như sáo thổi,

  Đỉa lội lềnh tựa bánh canh”.

  “Cần Thơ là tỉnh,

  Cao Lãnh là quê,

  Anh đi lục tỉnh bốn bề,

  Mải đi buôn bán chẳng về thăm em”.

  “Cái Răng, Ba Láng, Vàm Xáng, Xà No,

  Anh có thương em, xin sắm một con đò,

  Để em qua lại mua cò gởi thơ.

  Cái Răng, Ba Láng, Vàm Xáng, Phong Điền,

  Anh có thương em, cho bạc cho tiền,

  Đừng cho lúa gạo xóm giềng họ hay”.

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse