Từ 6 chữ số 012345 lập dc bao nhiêu số có 6 chữ số khác nhau Tím số lớn thứ 502 trong các số lập dc

Từ 6 chữ số 012345 lập dc bao nhiêu số có 6 chữ số khác nhau
Tím số lớn thứ 502 trong các số lập dc

Share

1 Answer

 1. Ta có 5 cách chọn chữ trăm nghìn

  Có 4 cách chọn chữ số hàng chục nghìn

  Có 3 cách chọn chữ số hàng nghìn

  Có 2 cách chọn chữ số hàng trăm

  Có 1 cách chọn chữ số hàng đơn vị

  Từ 5 chữ số 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ta có thể lập đc số có 6 chữ số trên là :

  5 . 4 . 3 . 2 . 1 = 120 ( số )

  Vậy có tất cả 120 số đc lập từ 5 số trên .

  Số bé nhất đc lập từ 5 số trên alf : 102345

  Gọi số hạng thứ 502 là a .

  Theo đề bài ta có : ( a – 102345 ) : 1 + 1 = 502

  ( a – 102345 ) : 1 = 502 – 1

  ( a – 102345 ) : 1 = 501

  a – 102345 = 501 x 1

  a – 102345 = 501

  a = 501 + 102345

  a = 102846

  Vậy số hạng thứ 502 là : 102846

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse