trùng roi xanh sống ở đâu?

trùng roi xanh sống ở đâu?

Share

1 Answer

  1. Đáp án:

    trùng roi xanh sống ở ao, hồ, đầm, ruộng, kể cả vũng nước mưa,…

    Giải thích các bước giải:

    chúc bạn học tốt!

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse