Trong vườn có 270 cây cam và cây quýt. Cứ 3 cây cam thì có 2 cây quýt. Tính số cây mỗi loại. Mọi người thấy có tóm tắt hay vẽ sơ đồ thì mọi người nhớ

Trong vườn có 270 cây cam và cây quýt. Cứ 3 cây cam thì có 2 cây quýt. Tính số cây mỗi loại.
Mọi người thấy có tóm tắt hay vẽ sơ đồ thì mọi người nhớ làm đầy đủ cho em ạ. Em cảm ơn nhiều

Share

1 Answer

  1. Đáp án: theo đầu bài số cam là 3 phần còn số quýt là 2 phần vậy tổng số phần bằng nhau là:3+2=5

    số cây cam là:270:5×3=162

    số cây quýt là:270:5×2=108

    Giải thích các bước giải:

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse