Trình bày sự phân hoá của môi trường đới ôn hoà

Trình bày sự phân hoá của môi trường đới ôn hoà

Share

1 Answer

  1. Sự phân hóa của môi trường đới ôn hòa thể hiện ở 4 mùa rõ rệt trong năm.

    Sự phân hóa theo không gian của môi trường thể hiện: Sự thay đổi cảnh quan thảm thực vật, khí hậu…từ Tây sang Đông, từ Bắc xuống Nam ( từ rừng lá rộng sang rừng hỗn giao, thao nguyên đến rừng bụi gai) từ khí hậu ôn đới hải dương sang ôn đới lục địa hay khí hậu địa trung hải.

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse