Tổng số hạt trong nguyên tử của một nguyên tố là 58. Số khối A của nguyên tử nhỏ hơn 40. Tìm số p, số e, số n của nguyên tử đó. * Giúp với ạ! Cảm ơn n

Tổng số hạt trong nguyên tử của một nguyên tố là 58. Số khối A của nguyên tử nhỏ hơn 40.
Tìm số p, số e, số n của nguyên tử đó.
* Giúp với ạ! Cảm ơn nhiều!

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse