tổng số hạt nguyên tử D là 48. tổng số hạt mang điện gấp 2 lần tổng số hạt không mang điện. tinhs số hạt môix loại

tổng số hạt nguyên tử D là 48. tổng số hạt mang điện gấp 2 lần tổng số hạt không mang điện. tinhs số hạt môix loại

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse