tổng số hạt nguyên tử B là 52. tổng số hạt mang điện lớn hơn tổng số hạt không mang điện là 16 hạt. Tisnh số hạt môix loại

tổng số hạt nguyên tử B là 52. tổng số hạt mang điện lớn hơn tổng số hạt không mang điện là 16 hạt. Tisnh số hạt môix loại

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  p = e = 17 và n = 18

  Giải thích các bước giải:

  – Tổng hạt p + e + n: 2p + n = 52 (1)

  – Số hạt mang điện lớn hơn không mang điện là 16 hạt => 2p – n = 16 (2)

  Giải hệ (1) và (2) được p = 17 và n = 18

  Vậy p = e = 17 và n = 18

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse