Tổng số hạt cơ bản trong hai nguyên tử kim loại A,B là 142 .Trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 42 .Tổng số hạt ma

Tổng số hạt cơ bản trong hai nguyên tử kim loại A,B là 142 .Trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 42 .Tổng số hạt mang điện của B nhiều hơn tổng số hạt mang điện A là 12 .Xác định A,B

Share

1 Answer

 1. Đáp án: A là Ca ; B là Fe

  Giải thích các bước giải:

  ta có hpt:

  2pA+nA+2pB+nB=142

  2pA -nA+2pB-nB=42

  -2pA+2pB=12

  <=> pA=20

  pB=26

  vậy kim loại A là Ca ; B là Fe

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse