Tổng hợp kinh tế và chính trị nước Anh

Tổng hợp kinh tế và chính trị nước Anh

Share

1 Answer

  1. Anh là quốc gia công nghiệp đầu tiên của thế giới. Tại đây, vào giữa thế kỷ 18, nền kinh tế dựa trên sản xuất nông nghiệp “già cỗi” đã lần đầu tiên nhường lối cho sự phát triển của các nhà máy. Những phát minh như máy hơi nước, máy quay sợi, đầu máy xe lửa và đường ray, những phương pháp sản xuất thép cải tiến… đánh dấu sự khởi đầu cho một kỷ nguyên công nghiệp hiện đại.

    Cho đến nay, do nhiều yếu tố khách quan lẫn chủ quan, Vương quốc Anh không còn dẫn đầu nhưng nhìn chung vẫn là một trong những nền kinh tế phát triển thuộc hàng top của thế giới. Cùng với Mỹ, Nhật, Canada, Đức, Pháp, Ý và Nga, Vương quốc Anh là một trong tám quốc gia công nghiệp hàng đầu thế giới

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Tổng hợp kinh tế và chính trị nước Anh

Tổng hợp kinh tế và chính trị nước Anh

Share

1 Answer

  1. Anh là quốc gia công nghiệp đầu tiên của thế giới. Tại đây, vào giữa thế kỷ 18, nền kinh tế dựa trên sản xuất nông nghiệp “già cỗi” đã lần đầu tiên nhường lối cho sự phát triển của các nhà máy. Những phát minh như máy hơi nước, máy quay sợi, đầu máy xe lửa và đường ray, những phương pháp sản xuất thép cải tiến… đánh dấu sự khởi đầu cho một kỷ nguyên công nghiệp hiện đại.

    Cho đến nay, do nhiều yếu tố khách quan lẫn chủ quan, Vương quốc Anh không còn dẫn đầu nhưng nhìn chung vẫn là một trong những nền kinh tế phát triển thuộc hàng top của thế giới. Cùng với Mỹ, Nhật, Canada, Đức, Pháp, Ý và Nga, Vương quốc Anh là một trong tám quốc gia công nghiệp hàng đầu thế giới

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse