Tổng của hai số tự nhiên gấp 3 lần hiệu của chúng Tìm thương của hai số tự nhiên đó

Tổng của hai số tự nhiên gấp 3 lần hiệu của chúng Tìm thương của hai số tự nhiên đó

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  gọi 2 số là a, b

  ta có:

  a+b=3(a-b)

  =>a+b=3a-3b

  =>2a=4b

  =>$\frac{a}{b}=\frac{4}{2}=2$

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse