tóm tắt gia cảnh của lão Hạc theo em cầu vàng có ý nghĩa thế nào với lão Hạc chi tiết nào cho em biết được điều đó Giúp mk vs

tóm tắt gia cảnh của lão Hạc theo em cầu vàng có ý nghĩa thế nào với lão Hạc chi tiết nào cho em biết được điều đó Giúp mk vs

Share

1 Answer

 1. Gia cảnh Lão Hạc :

  Vợ lão mất, con trai vì không lấy được vợ nên phẫn chí, bỏ đi phu đồn điền.

  Lão sống với con chó vàng- ” Cậu Vàng “

  => Hoàn cảnh rất tội nghiệp, đáng thương.

  Theo em, con chó có ý nghĩa vô cùng quan trọng với Lão Hạc, một mình lão sống cô đơn thui thủi thế nên cậu Vàng bên cạnh lão vừa như một người bạn để lão tâm tình, lại như đứa con cầu tự để lão quan tâm yêu thương như đứa con lão

  Những chi tiết thể hiện:

  Gọi là cậu Vàng như một bà hiếm hoi gọi đứa con cầu tự

  Lão bắt rận cho nó, đem nó ra ao tắm

  Cho nó ăn cơm trong bát như 1 nhà giàu

  Ăn gì cũng chia cho nó

  Chửi yêu nó, nói với nó như nói với 1 đứa cháu bé

  Chửi yêu nó

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse