Tìm tổng các nghiệm của pt cos2x-sin2x=căn 2 trong khoảng (0;pi)

Tìm tổng các nghiệm của pt cos2x-sin2x=căn 2 trong khoảng (0;pi)

Share

1 Answer

 1. Đáp án: $\dfrac{7\pi}{8}$

   

  Giải thích các bước giải:

  Phương trình tương đương:

  $\sqrt2\cos(2x+\dfrac{\pi}{4})=\sqrt2$

  $\Rightarrow \cos(2x+\dfrac{\pi}{4})=1$

  $\Rightarrow 2x+\dfrac{\pi}{4}=k2\pi$

  $\Rightarrow x=-\dfrac{\pi}{8}+k\pi(k\in\mathbb Z)$

  Xét $0\le-\dfrac{\pi}{8}+k\pi\le\pi$

  $\Rightarrow 0,125\le k\le1,125$

  $\Rightarrow k=1$

  $\Rightarrow x=\dfrac{7\pi}{8}$

  Nên tổng nghiệm là $\dfrac{7\pi}{8}$

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse