tìm tất cả bộ 3 số nguyên tố a,b,cđôi một khác nhau thỏa mãn điều kiện 20abc<30(ab+bc+ca)<21abc mong mọi người chả lời hộ

tìm tất cả bộ 3 số nguyên tố a,b,cđôi một khác nhau thỏa mãn điều kiện
20abc<30(ab+bc+ca)<21abc mong mọi người chả lời hộ

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse