Tìm những từ sai và sai nghĩa Văn hoá của chúng ta phát triển mạnh đặc biệt là về chất lượng

Tìm những từ sai và sai nghĩa
Văn hoá của chúng ta phát triển mạnh đặc biệt là về chất lượng

Share

1 Answer

  1. Từ “chất lượng”

    Văn hóa không thẻ dùng từ chất lượng để chỉ được, phải dùng từ như về thứ liên quan đến văn hóa, chất lượng là chỉ độ tốt xấu của một sản phẩm ko phải văn hóa

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse