tìm ab biết 13a7b chia hết cho 5 và chia 9 dư 5 mình cần giải chi tiết

tìm ab biết 13a7b chia hết cho 5 và chia 9 dư 5
mình cần giải chi tiết

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Để 13a7b chia hết cho 5 thì b sẽ phải bằng 0 hoặc 5.

  Sau khi điền b, nếu b là 0 thì a sẽ là 7.

  Còn nếu b là 5 thì a sẽ là 2.

  Tổng kết:

  Nếu b là 0 thì a sẽ là 7. Còn nếu b bằng 5 thì a sẽ bằng 2.

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse