tìm ab a15b chia hết cho3 và chia cho 5 dư 1 mình cần giải chi tiết

tìm ab
a15b chia hết cho3 và chia cho 5 dư 1
mình cần giải chi tiết

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Vì số a15b phải chia cho 5 dư 1 nên chỉ có 2 số: 1 và 6.

  Sau khi điền b, nếu b bằng 1 thì ta sẽ cho a là 2, 5, 8.

  Còn nếu b bằng 6 thì ta sẽ cho a là 3, 6 , 9.

  Tổng kết:

  Nếu b bằng 1 thì a sẽ bằng 2, 5, 8.

  Còn nếu b bằng 6 thì a sẽ bằng 3, 6, 9.

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse