Thuyết lượng tử ánh sáng là gì

Thuyết lượng tử ánh sáng là gì

Share

1 Answer

  1. Đáp án:

    Giải thích các bước giải: Nguyên tử, phân tử không hấp thụ năng lượng một cách liên tục và hấp thụ một lượng năng lượng hoàn toàn xác định được gọi là lượng tử năng lượng

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse