thế nào là vận động theo phương thẳng đứng ? phạm vi diễn ra? hệ quả địa lí?

thế nào là vận động theo phương thẳng đứng ?
phạm vi diễn ra?
hệ quả địa lí?

Share

1 Answer

  1. là chuyển động từ dưới lên hay ngược lại hợp với bề mặt song song với mặt đất 90 độ, phạm vi là 1 chiều hướng thẳng, hệ quả là tạo ra 1 quỹ đạo thảng trong ko gian

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse