Thành phố A,B cách nhau 28km cùng một lúc hai ô tô chạy cùng chiều theo hướng từ A đến B vận tốc của ô tô chạy từ A la v1=54 km\h và của ôtô chạy từ

Thành phố A,B cách nhau 28km cùng một lúc hai ô tô chạy cùng chiều theo hướng từ A đến B vận tốc của ô tô chạy từ A la v1=54 km\h và của ôtô chạy từ B là v2 = 40 km\h sau bao lâu hai ôtô gặp nhau, nơi gặp nhau cách A bao nhiêu

Share

1 Answer

 1. Xe 1 gặp xe 2 sau x (h)

  Ta có xe 1 cách xe 2 đoạn AB = 28km

  V xe 1 = 54 km/h; V xe 2 = 40km/h

  Suy ra 54.x = 40.x + 28

  <=> x = 2

  Vậy xe 1 gặp xe 2 sau 2 giờ

  • -5
Leave an answer

Leave an answer

Browse