thả 1 hòn đá từ độ cao h xuống đất.Hòn đá rơi trong 1s.Nếu thả hòn đá đó từ độ cao 4h xuống đất thì rơi trong bao lâu

thả 1 hòn đá từ độ cao h xuống đất.Hòn đá rơi trong 1s.Nếu thả hòn đá đó từ độ cao 4h xuống đất thì rơi trong bao lâu

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse