Tại sao trong văn học việt nam tác giả lại quan tâm tới giá trị của con người

Tại sao trong văn học việt nam tác giả lại quan tâm tới giá trị của con người

Share

1 Answer

  1. tại vì, giá trị của con người rất quý giá,tác giả có thể dụng vào nó để cho nhân dân đứng lên nổi dậy chẳng hạn

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse