Tại sao trong phim làng vũ đại ngày ấy lại là Chí Phèo đưa bả chó cho Lão Hạc còn trong chuyện Lão Hạc ( trang 45 – môn văn 8)thì lại là Binh Tư đưa b

Tại sao trong phim làng vũ đại ngày ấy lại là Chí Phèo đưa bả chó cho Lão Hạc còn trong chuyện Lão Hạc ( trang 45 – môn văn 8)thì lại là Binh Tư đưa bắt chó cho Lão Hạc

Share

1 Answer

  1. Chi tiết đưa bả chó trogn bộ phim”làng vũ đại ngày ấy”đã được chỉnh sửa để khác đi so với bản gốc .Còn vì sao lại thế thì bạn phải hỏi ý đồ của tác giả chứ đến tận bây giờ chưa ai có thể lí giải được chi tiết này

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse