Tại sao mỗi NST lại được xoắn lại theo nhiều cấp độ khác nhau

Tại sao mỗi NST lại được xoắn lại theo nhiều cấp độ khác nhau

Share

1 Answer

  1. Đáp án:

    NST có cấu trúc xoắn qua nhiều mức xoắn khác nhau giúp các NST có thể xếp gọn trong nhân tế bào cũng như giúp điều hòa hoạt động của gen và NST dễ dàng di chuyển trong quá trình phân bào.

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse