Tại sao kim nhẹ hơn tàu thủy mà kim lại chìm ?

Tại sao kim nhẹ hơn tàu thủy mà kim lại chìm ?

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse

Tại sao kim nhẹ hơn tàu thủy mà kim lại chìm ?

Tại sao kim nhẹ hơn tàu thủy mà kim lại chìm ?

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse