tại sao cư dân phương đông và cả phương tây đề sống chủ yếu nhờ nông nghiệp ,kết hợp với chăn nuôi và nghề thủ công

tại sao cư dân phương đông và cả phương tây đề sống chủ yếu nhờ nông nghiệp ,kết hợp với chăn nuôi và nghề thủ công

Share

1 Answer

  1. Vì khi các ngành nghề đó đơn giản là phù hợp với vốn sông lâu đời của họ, no snhuw thể là truyền thống một nét văn hóa đã hằn sâu vào trong tiềm thức, như thể không thể thiếu, và do đã như là thói quen của họ, và còn một vài lí do khác do nó mang lại nhiều lợi ích và rất khó để thay thế nguồn sống đó bằng một nguồn sống khác

    VD:Đang trồng lúa không thể chuyển sang làm các ngành nghề khác như ngành công nghiệp vậy

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse