sưu tầm thông tin, hình ảnh về khí hậu rừng ở Việt Nam để viết một báo cáo ngắn chứng minh rằng Việt Nam nằm trong kiểu môi trường nhiệt đới gió mùa

sưu tầm thông tin, hình ảnh về khí hậu rừng ở Việt Nam để viết một báo cáo ngắn chứng minh rằng Việt Nam nằm trong kiểu môi trường nhiệt đới gió mùa

Share

1 Answer

 1. Việt Nam thuộc kiểu môi trường nhiệt đới gió mùa

  – Tính nhiệt đới:

  + Nhiệt độ trung bình năm trên 20 độ C

  + Quanh năm nhận được lượng bức xạ MT lớn, số giờ nắng trong năm lớn

  – Tính ẩm:

  + Lượng mưa trung năm lớn (1500 – 2000mm)

  + Độ ẩm không khí cao (trên 80%)

  – Tính gió mùa:

  Trong năm có 2 mùa gió

  + Gió mùa mùa hạ (tháng 5 – 10): hướng Tây Nam, đem lại lượng mưa lớn

  + Gió mùa mùa đông (tháng 11 – 4): hướng Đông Bắc, đem lại mùa đông lạnh, khô, ít mưa; cuối đông lạnh ẩm và có mưa phùn

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse