Sự ra đời của các quốc gia cổ đại phương đông

Sự ra đời của các quốc gia cổ đại phương đông

Share

1 Answer

  1. Sản xuất phát triển dẫn đến sự phân hóa xã hội, xuất hiện kẻ giàu,người nghèo nên giai cấp và nhà nước ra đời

    NHU CẦU TRỊ THỦY và sản suất sản phẩm cần mọi người sống bên nhau và cần người lãnh đạo

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse