Soạn hộ tôi bài sông núi nước non

Soạn hộ tôi bài sông núi nước non

Share

1 Answer

 1. Câu 1 (trang 64 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1):

  Bài thơ Nam quốc sơn hà thuộc thể thơ thất ngôn tứ tuyệt : 4 câu, mỗi câu 7 tiếng; hiệp vần cuối câu.

  Câu 2 (trang 64 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1):

  – Tuyên ngôn độc lập là lời tuyên bố về chủ quyền đất nước, khẳng định chủ quyền quốc gia.

  – Nội dung Tuyên ngôn độc lập trong bài thơ này :

  + Nước Nam thuộc chủ quyền người Nam, có vị vua riêng, nước Nam độc lập đã là phận định sẵn.

  + Khi ngoại bang xâm chiếm nhất định sẽ gánh lấy thất bại.

  Câu 3 (trang 64 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1):

  – Bố cục thể hiện nội dung biểu ý :

  + Hai câu đầu : nước Nam là của người Nam, điều đó đã được định ở sách trời.

  + Kẻ thù không được phép xâm phạm nếu không sẽ chuốc lấy bại vong.

  – Nhận xét : bố cục lô-gic và chặt chẽ, nêu chủ quyền trước, sau biểu ý quyết tâm bảo vệ chủ quyền.

  Câu 4 (trang 64 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1):

  Ngoài biểu ý, Sông núi nước Nam còn biểu cảm. Điều đó được bộc lộ trực tiếp mà kín đáo qua lời khẳng định, ngôn từ đanh thép, mãnh liệt, quyết tâm.

  Câu 5 (trang 64 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1):

  Giọng điệu bài thơ qua ngôn ngữ : dõng dạc, đanh thép, mang đầy tinh thần hào hùng dân tộc.

  Luyện tập

  Câu 1 (trang 65 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1):

  “Nam đế cư” khẳng định sự bình đẳng giữa hai nước, nước có vua là nước độc lập. Người xưa coi trời là đấng tối cao và vua (thiên tử – con trời) mới có quyền định đoạt mọi việc ở trần gian. Nước Nam có “Nam đế cư” – có Thiên tử chứ không phải là “vua nhỏ” dưới quyền cai trị của Hoàng đế Trung Hoa.

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse