so sánh sự giống và khác nhau giữa rom va ram

so sánh sự giống và khác nhau giữa rom va ram

Share

1 Answer

 1. Giống nhau giữa bộ nhớ `Rom` và bộ nhớ `Ram`

  + Cả Rom và Ram đều thuộc bộ nhớ trong và là nơi lưu trữ dữ liệu

  Khác nhau giữa bộ nhớ `Rom` và bộ nhớ `Ram` 

  * `Ram` chỉ là bộ nhớ tạm thời

  +Trong quá trình thực hiện

  `=>` nếu mất điện `=> ` Dữ liệu trong `Ram` mất hết

  +Vì là bộ nhớ tạm nên bộ nhớ `Ram` chứa các chương trình đang thực hiện

  + Đọc và ghi dữ liệu ở tốc độ cao

  + Có khả năng lưu trữ ít nhất `16GB`

  (Khả năng lưu trữ rất tốt)

  *Bộ nhớ `Rom` là bộ nhớ dùng để lưu trữ dữ liệu.

  +mất điện `=>` không mất dữ liệu

   + Bộ chỉ ghi,đọc  dữ liệu mà không sửa hoặc đổi được.

  + Vì thế nên bộ nhớ `Rom` là bộ nhớ thường chứa các chương trình hệ thống,dữ liệu quan trọng và tồn tại vĩnh viễn.

  +Tốc độ chậm hơn rất nhiều so với bộ nhớ `Ram`

  +Khả năng lưu trữ chỉ ở khoảng `4MB` thấp thấp hơn nhiều so với bộ nhớ `Ram` 

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse