Sin²4x – 5sin4x = 6 mọi người giải bài này giúp mình với ạ Cảm ơn trước ạ 😊

Sin²4x – 5sin4x = 6 mọi người giải bài này giúp mình với ạ
Cảm ơn trước ạ 😊

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse