Sau khi tan giờ làm lúc 11h, mẹ bạn An đi về nhà, trên đường về mẹ bạn An gặp mẹ bạn Nam hỏi thăm nhau mất 10 phút, sau đó mẹ An ghé mua cơm bên đường

Sau khi tan giờ làm lúc 11h, mẹ bạn An đi về nhà, trên đường về mẹ bạn An gặp mẹ bạn Nam hỏi thăm nhau mất 10 phút, sau đó mẹ An ghé mua cơm bên đường mất 5 phút và về đến nhà lúc 12h kém 15 phút. Biết từ nơi làm việc đến nhà cách nhau 5km. Tính vận tốc trung bình của mẹ An trên cả đoạn đường đó.

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

   vtb = 10km/h

  Giải thích các bước giải:

   Vận tốc trung bình trên cả đoạn đường là:
  \[{v_{tb}} = \frac{s}{t} = \frac{5}{{12 – 11 – \frac{1}{6} – \frac{1}{{12}} – \frac{1}{4}}} = 10km/h\]

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse