Sau khi xác định đc những yêu cầu trên, việc tiếp theo là gì Bài văn đã tại lập đáp ứng những yêu cầu nào dưới đây Có cần phải kiểm tra lại bài văn s

Sau khi xác định đc những yêu cầu trên, việc tiếp theo là gì
Bài văn đã tại lập đáp ứng những yêu cầu nào dưới đây
Có cần phải kiểm tra lại bài văn sau khi đã hoàn thành ko

Share

1 Answer

  1. 1.Xác định xong thì bắt đầu suy nghĩ về nó trong đầu

    2.Tùy từng bài

    3.Cần phải kiểm tra lại bài văn sau khi làm

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse