rút gọn bài toán này giúp mik với

rút gọn bài toán này giúp mik với

Share

1 Answer

  1. Đáp án: Ở phần dưới

    Giải thích các bước giải: $\frac{\sqrt{a}+a\sqrt{b}- \sqrt{b}- b\sqrt{a} }{ab-1}$ = $\frac{(\sqrt{a}-\sqrt{b})+\sqrt{ab}(\sqrt{a}-\sqrt{b}) }{(\sqrt{ab}-1)(\sqrt{ab}+1) }$ = $\frac{(\sqrt{a}-\sqrt{b})(\sqrt{ab}+1) }{(\sqrt{ab}-1)(\sqrt{ab}+1 )}$ = $\frac{\sqrt{a}-\sqrt{b} }{\sqrt{ab}-1 }$

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse