Quỳ tím hoá trị bao nhiêu?

Quỳ tím hoá trị bao nhiêu?

Share

1 Answer

  1. Quỳ tím không có hóa trị.

    Quỳ tím là 1 chất chỉ thị axit – bazo, có màu biến đổi phụ thuộc vào giá trị pH của dung dịch.

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse