Phương Trình ẩn Là Mệnh Đề Gì ?

Phương Trình ẩn Là Mệnh Đề Gì ?

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  phương trình ẩn là một mệnh đề chứa biến

  Giải thích các bước giải:

  phương trình ẩn là một mệnh đề chứa biến có dạng:

  $f($x_{1}$ ,$x_{2}$ ,…)=g($x_{1}$ ,$x_{2}$ ,…)$ (1)

  Trong đó $x_{1}$ ,$x_{2}$ ,…được gọi là các biến số của phương trình và mỗi bên của phương trình thì được gọi là một vế của phương trình. Chẳng hạn phương trình (1) có $f($x_{1}$ ,$x_{2}$ ,…)$ là vế trái và $g($x_{1}$ ,$x_{2}$ ,…)$ là vế phải

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse