Phần hai phương pháp ký hiệu đường chuyển động hãy giúp mình Điền vào chỗ trống địa lý 10 bài hai

Phần hai phương pháp ký hiệu đường chuyển động hãy giúp mình Điền vào chỗ trống địa lý 10 bài hai

Share

1 Answer

  1. Sự di chuyển của các đối tượng được thể hiện bằng những mũi tên dài,ngắn hoặc dày, mảnh khác nhau để chỉ hướng di chuyển và cả khối lượng, tốc độ di chuyển của đối tượng

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse

Phần hai phương pháp ký hiệu đường chuyển động hãy giúp mình Điền vào chỗ trống địa lý 10 bài hai

Phần hai phương pháp ký hiệu đường chuyển động hãy giúp mình Điền vào chỗ trống địa lý 10 bài hai

Share

1 Answer

  1. Sự di chuyển của các đối tượng được thể hiện bằng những mũi tên dài,ngắn hoặc dày, mảnh khác nhau để chỉ hướng di chuyển và cả khối lượng, tốc độ di chuyển của đối tượng

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse