Ở lứa thân thếp trội toàn toàn so với thân cao.Hạt chín sớm trội hoàn toàn so với hạt chín muộn.Cho cây thuần chủng thân thấp hạt chín muộn giao phấ

Ở lứa thân thếp trội toàn toàn so với thân cao.Hạt chín sớm trội hoàn toàn so với hạt chín muộn.Cho cây thuần chủng thân thấp hạt chín muộn giao phấn với cây thuần chủng thân cao hạt chín sớm thu được F1
a)Viết sơ đồ lai
b)Cho F1 giao phấn.Xác định kiểu hình,kiểu gen của F2
c)Nếu F1 lai phân tích thì F2 có kiểu hình,kiểu gen như thế nào

Share

1 Answer

 1. Quy ước: A – thân thấp, a – thân cao

  B – chín sớm, b – chín muộn.

  Theo bài ra ta có:

  P: AAbb × aaBB

  GP: Ab aB

  F1: AaBb.

  F1 × F1: AaBb × AaBb

  F2: 1AABB : 2AaBB : 2AABb : 4AaBb : 2aaBb : 2Aabb : 1aabb : 1AAbb : 1aaBB

  Tỉ lệ kiểu hình: 9 thân thấp chín sớm : 3 thân thấp, chín muộn : 3 thân cao chín sớm : 1 thân cao chín muộn.

  F1 × aabb: AaBb × aabb

  Fa: 1AaBb : 1Aabb : 1aaBb : 1aabb.

  Tỉ lệ kiểu hình: 1 thân thấp chín sớm : 1 thân thấp, chín muộn : 1 thân cao chín sớm : 1 thân cao chín muộn.

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse