Ở Galaxy Tân bình,giá vé xem phim áp dụng cho 1 người lớn là 60.000 đồng.Nếu khách hàng là học sinh thì được khuyến mãi giảm giá 25%.Vậy giá vé xem ph

Ở Galaxy Tân bình,giá vé xem phim áp dụng cho 1 người lớn là 60.000 đồng.Nếu khách hàng là học sinh thì được khuyến mãi giảm giá 25%.Vậy giá vé xem phim của 5 học sinh là bao nhiêu?

Share

1 Answer

Leave an answer

Leave an answer

Browse