Ntử,ntố X có tổng hạt n,p,e là 58 số hạt p=n. Tính Z, A của ngố X

Ntử,ntố X có tổng hạt n,p,e là 58 số hạt p=n. Tính Z, A của ngố X

Share

1 Answer

 1. Đáp án:

  P + N + E = 58 => 2P + N =58 ( vì P = E )

  Lại có N – P =1( chứ ý N luôn lớn hơn hoặc bằng P )

  => P=19 => Số hiệu của nguyên tử X là 19

  Giải thích các bước giải:

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse