Những nguyên nhân nào dẫn tới cách mạng Tư sản Pháp

Những nguyên nhân nào dẫn tới cách mạng Tư sản Pháp

Share

1 Answer

 1. Sau cuộc Chiến tranh Bảy năm (1756 – 1763), nền quân chủ Pháp suy thoái nghiêm trọng, trong khi những liệt cường phía Đông là Nga, Phổ và Áo lại phát triển cao hơn nữa.[5][6] Nhiều yếu tố dẫn tới cuộc cách mạng; về một số mặt chế độ cũ không còn chống đỡ nổi tính cứng nhắc của chính nó đối diện với một thế giới đang thay đổi; một số mặt khác, nó rơi vào những tham vọng của một tầng lớp trưởng giả đang nổi lên, cộng với sự lo lắng của những người nông dân, người làm công ăn lương, và các cá nhân ở mọi tầng lớp đang chịu ảnh hưởng từ những tư tưởng của thời đại Khai sáng. Khi cách mạng diễn ra và khi quyền lực được trao từ tay triều đình cho các thể chế luật pháp, những xung đột quyền lợi của các nhóm liên minh ban đầu đó đã trở thành nguồn gốc của xung đột và đổ máu.

  Chắc chắn, các nguyên nhân của cách mạng phải bao gồm tất cả những điều sau:

  Mâu thuẫn với chế độ quân chủ chuyên chế đương thời ngày càng sâu sắc.

  Sự oán giận đối với hệ thống lãnh chúa từ phía những người nông dân, làm công ăn lương, và ở một mặt rộng hơn cả của tầng lớp trưởng giả.

  Sự nổi lên của các tư tưởng của thời đại ánh sáng.

  Nợ quốc gia không thể kiểm soát nổi, có nguyên nhân từ việc tăng thêm gánh nặng của một hệ thống thuế rất lớn.

  Sự thiếu thốn thức ăn vào những tháng ngay trước khi cách mạng nổ ra.[7]

  Sự oán giận đối với tầng lớp quý tộc đặc quyền và sự thống trị đối với cuộc sống công cộng từ phía những tầng lớp chuyên nghiệp đầy tham vọng.

  • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse